روغن کرچک غلیظ صد در صد خالص

59/000 تومان

  • حالت روغن در دمای معمولی: مایع
  • غلظت: زیاد
  • حجم 50 تا 55 میل است .

16 عدد در انبار

روغن کرچک غلیظ صد در صد خالص

59/000 تومان