ماسک پا مرطوب کننده و روشن کننده رز

35/000 تومان

• آبرسان و سفید کننده
• نرم کننده کف پا
• رفع خشکی و پینه کف پا
• جلو گیری از خشکی پا

19 عدد در انبار

ماسک پا مرطوب کننده و روشن کننده رز

35/000 تومان