سرم تقویت مژه ایمیجز

98/000 تومان

رم تقویت مژه اورجینال ایمیجز
مناسب مژه های کم پشت
اورجینال
گیاهی
تغذیه مژه ها
تحریک مژهاباکمک موادمغذی فولیکول های مو
ضخیم کننده مژه هابه طورطبیعی
تیره کردن رنگدانه های مژه
کمک به رویش مجددمژه
پرپشت کردن مژه
افزایش استحکام مژه
افزایش طول وحجم مژه
جلوگیری ازشکستن مژه
بدون حساسیت
حجم ۷میل
پس ازقطع کردن محصول ریزش ایجادنمیکنه
مناسب برای تقویت مژه
تحریک متابولیسم سلولی درفولیکول های مژه
قطع سریع ریزش ومحرک رویش مجددمژه

27 عدد در انبار

سرم تقویت مژه ایمیجز

98/000 تومان